Bộ môn máy xây dựng thông báo về kế hoạch học theo phương thức bảo lưu điểm quá trình học kỳ 2 năm học 2021-2022

  • Bộ môn máy xây dựng thông báo về kế hoạch học theo phương thức bảo lưu điểm quá trình học kỳ 2 năm học 2021-2022

Ngày đăng: 15/04/2022, 09:23 am
Lượt xem: 519

THÔNG BÁO Về kế hoạch học theo phương thức bảo lưu điểm quá trình học kỳ 2 năm học 2021-2022 

Mã MH Tên Môn Học Mã lớp Giảng viên phụ trách Lịch, kế hoạch HD
280211 Máy xây dựng (52SV) DQT TS.Cao Thành Dũng Liên hệ giờ hành chính để biết KH: 0912558048 hoặc dungct2@huce.edu.vn; Sẽ thông báo trên Website: mayxd.com và các kênh thông tin khác.
280850 Máy nâng chuyển (01 VL) DQT TS.Nguyễn Văn Tịnh Tiết 4,5,6 thứ 2 - phòng 409H1; Liên hệ giờ hành chính :0389799598; tinhnv@huce.edu.vn
281153 Truyền động thủy khí (01SV) DQT TS. Nguyễn Văn Tịnh
281204 Máy sản xuất vật liệu xây dựng (01SV) DQT GS.TS.Trần Văn Tuấn Tiết 7,8,9 thứ 5 - phòng 31H2; Liên hệ giờ hành chính :0912277165
281226 Kết cấu thép máy xây dựng (01SV) DQT Ths.Nguyễn Duy Thái Liên hệ giờ hành chính để biết KH: 0903429264; duythai1258@gmail.com
281244 Máy và thiết bị chuyên dùng (02SV) DQT Ths. Nguyễn Tiến Nam Liên hệ giờ hành chính để biết KH: 0983351182; namnt1@huce.edu.vn
281275 Máy nâng chuyển (01 MXD: Trần Văn Điệp) DQT TS.Dương Trường Giang Tiết 1,2,3 thứ 4 - phòng 31H2; liên hệ giờ hành chính để biết KH: 0988313025; giangdt@huce.edu.vn
Ghi chú: Lịch thi và gửi điểm kết thúc trước 31/5/2022.

thongbaobaoluudqt.pdf

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved