Các lớp đồ án LOPNV kỳ 1 năm 2022 - 2023 và thày hướng dẫn

  • Các lớp đồ án LOPNV kỳ 1 năm 2022 - 2023 và thày hướng dẫn

Ngày đăng: 08/09/2022, 10:03 am
Lượt xem: 405

Các lớp đồ án LOPNV kỳ 1 năm 2022 - 2023 và thày hướng dẫn

Mã LHP Mã HP Tên môn học Số TC LT/TH Số tiết LT Số tiết TH Sĩ số tối thiểu Sĩ số tối đa Loại lớp Lớp dự kiến Giảng viên phụ trách
28127702 281277 Đồ án kết cấu thép máy xây dựng 1 0 30 20 50 Tín chỉ LOPNV16 Nguyễn Duy Thái
28123402 281234 Đồ án máy làm đất 1 0 30 20 50 Tín chỉ LOPNV16 Vũ Anh Tuấn
28127601 281276 Đồ án máy nâng chuyển:https://zalo.me/g/otdyuc470 1 0 30 20 50 Tín chỉ LOPNV16 Dương Trường Giang

Ghi chú: sinh viên liên hệ thày HD để nhận đầu bài và kế hoạch làm việc

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved