Danh sách phân các lớp DQT kỳ 3 năm học 2021 - 2022 BM Máy xây dựng

  • Danh sách phân các lớp DQT kỳ 3 năm học 2021 - 2022 BM Máy xây dựng

Ngày đăng: 10/06/2022, 02:22 pm
Lượt xem: 578

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DQT KỲ 3 NĂM HỌC 2021 – 2022

TT Mã môn Tên môn Mã nhóm Tên GV Ghi chú
1 280211 Máy xây dựng DQT TS. Dương Trường Giang; GS.TS. Trần Văn Tuấn KH ôn và thi gửi email theo theo danh sách P.Đào tạo (https://zalo.me/g/tsctny615)
4 281153 Truyền động thủy khí DQT TS.Nguyễn Văn Tịnh Liên hệ thầy phụ trách dể nhận KH
5 281204 Máy sản xuất vật liệu xây dựng DQT GS.TS. Trần Văn Tuấn Liên hệ thầy phụ trách dể nhận KH
6 281221 Nghiên cứu thực nghiệm máy xây dựng DQT Ths. Nguyễn Tiến Nam Liên hệ thầy phụ trách dể nhận KH
7 281226 Kết cấu thép máy xây dựng DQT Ths. Nguyễn Duy Thái Liên hệ thầy phụ trách dể nhận KH
9 281247 Cơ sở thiết kế máy xây dựng DQT PGS.TS.Phạm Quang Dũng Liên hệ thầy phụ trách dể nhận KH
Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved