DỰ KIẾN KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021 – 2022

  • DỰ KIẾN KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021 – 2022

Ngày đăng: 26/09/2022, 01:39 pm
Lượt xem: 390

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3

NĂM HỌC 2021 – 2022

1. Nộp chấm sơ khảo: ngày 7/10/2022, sinh viên tự liên hệ thầy chấm sơ khảo để nộp bài

Yêu cầu:

- Đồ án đã hoàn thành và được sự đồng ý của thầy hướng dẫn.

- Khi nộp chấm sơ khảo, ngoài ĐATN sinh viên phải nộp kèm cho thầy chấm bản Photocopy phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN các đợt do bộ môn đánh giá.

2. Bộ môn thông qua, duyệt bảo vệ: thứ 5 ngày 13/10/2022 tại VP bộ môn Máy xây dựng (Tịnh thông qua)

Yêu cầu:

- Các em nộp toàn bộ file đồ án vào địa chỉ: mayxaydung.nuce@gmail.com trước 13/10/2022

- Nộp toàn bộ bản gốc các phiếu theo dõi gồm: Phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN do thầy hướng dẫn đánh giá và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án các đợt do bộ môn đánh giá.

3. Ngày bảo vệ dự kiến: sáng thứ 6 ngày 14/10/2022 (01 phòng BV)

Lưu ý: chiều thứ 5, ngày 13/10/2022 đại diện nhóm sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp liên hệ văn phòng khoa Cơ khí gặp cô Hà (DĐ: 0988238299) để chuẩn bị phòng bảo vệ.

4. Hội đồng bảo vệ dự kiến: 01

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved