Kế hoạch ôn tập và thi môn học bảo lưu điểm quá trình Máy xây dựng lớp DQT kỳ 1 năm học 2022 – 2023

  • Kế hoạch ôn tập và thi môn học bảo lưu điểm quá trình Máy xây dựng lớp DQT kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Ngày đăng: 21/08/2022, 09:08 am
Lượt xem: 460

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI

MÔN HỌC BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÁY XÂY DỰNG LỚP DQT

KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

  1. 1. Hướng dẫn ôn tập lý thuyết:

-        Thời gian: 17h30 , thứ 5 ngày 25 tháng 8 năm 2022

-        Địa điểm: P31H2

-        Thày hướng dẫn: Cao Thành Dũng

  1. 2. Hướng dẫn ôn tập bài tập:

-        Thời gian: 17h30 , thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022

-        Địa điểm: P31H2

-        Thày hướng dẫn: Dương Trường Giang

  1. 3. Thi kết thúc:

-        Thời gian: 17h30 , thứ 3 ngày 30 tháng 8 năm 2022

-        Địa điểm: P31H2

-        Thày coi thi: Dương Trường Giang, Cao Thành Dũng

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved