KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 1, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2020-2021

  • KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 1, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 07/03/2021, 09:12 pm
Lượt xem: 181

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 1, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2020-2021

1. Danh sách kiểm tra ĐATN như trong file đính kèm kiemtradatnlan1dot220202021.pdf.


2. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên có thay đổi về hình thức kiểm tra, cụ thể như sau:


*) Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trên cơ sở nội dung ĐATN SV đã làm được và NV thiết kế TN, được gửi vào Email của GV kiểm tra tương ứng.

*) NV thiết kế TN và những nội dung ĐATN đã được thực hiện mà không phải dưới dạng file mềm thì có thể chụp ảnh hoặc scan để có thể gửi được theo email.
*) Ngoài các nội dung trên, SV cần gửi kèm theo file của phiếu kiểm tra tiến độ đã được điền đầy đủ thông tin.
*) Thời gian: SV gửi các file theo yêu cầu đến Email của GV kiểm tra trước 17h thứ 5, ngày 11/3/2021.

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved