TB: Các lớp DQT của BM máy xây dựng kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (Sinh viên liên hệ thày phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết)

  • TB: Các lớp DQT của BM máy xây dựng kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (Sinh viên liên hệ thày phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết)

Ngày đăng: 28/12/2021, 10:23 am
Lượt xem: 621

Kế hoạch tổ chức giảng dạy các lớp bảo lưu điểm quá trình Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Mã MH Tên Môn Học Mã lớp Thứ TBĐ ST Phòng Giảng viên phụ trách
280211 Máy xây dựng DQT 0 0 0 Cao Thành Dũng, Phạm Quang Dũng, Vũ Anh Tuấn
280850 Máy nâng chuyển DQT 0 0 0 Nguyễn Văn Tịnh
281153 Truyền động thủy khí DQT 0 0 0 Nguyễn Văn Tịnh
281226 Kết cấu thép máy xây dựng DQT 0 0 0 Nguyễn Duy Thái
281244 Máy và thiết bị chuyên dùng DQT 0 0 0 Nguyễn Tiến Nam
281247 Cơ sở thiết kế máy xây dựng DQT 0 0 0 Dương Trường Giang


- Giảng viên phụ trách lớp học phần cung cấp thông tin giảng viên, thông báo kế hoạch phụ đạo trên hệ thống CMS trước ngày 09/01/2022. Tổ chức phụ đạo bắt đầu từ ngày 10/01/2022. 
(Sinh viên liên hệ thày phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết)

- Lịch thi, tổ chức thi và nộp điểm về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 26/02/2022.

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved