TB: Đồ án môn học các lớp LOPNV kỳ 1 năm học 2021 - 2022: Đồ án máy nâng chuyển, đồ án máy làm đất, đồ án máy sản xuất vật liệu xây dựng, đồ án kết cấu thép máy xây dựng

  • TB: Đồ án môn học các lớp LOPNV kỳ 1 năm học 2021 - 2022: Đồ án máy nâng chuyển, đồ án máy làm đất, đồ án máy sản xuất vật liệu xây dựng, đồ án kết cấu thép máy xây dựng

Ngày đăng: 08/12/2021, 08:15 am
Lượt xem: 555

Đồ án môn học các lớp LOPNV kỳ 1 năm học 2021 - 2022: Đồ án máy nâng chuyển, đồ án máy làm đất, đồ án máy sản xuất vật liệu xây dựng, đồ án kết cấu thép máy xây dựng.

Ghi chú: Sinh viên liên hệ thầy hướng dẫn và qua lớp CMS để nhận kế hoạch học tập.
Đầu bài, tiến độ thông qua của đồ án môn học máy nâng đã có trên CMS (LOPNV11 mã 281156 và LOPNV4 mã 281276)

Mã MH Tên Môn Học Mã lớp
GVGD
281156 Đồ án máy nâng chuyển LOPNV11 TS.Dương Trường Giang
281276 Đồ án máy nâng chuyển LOPNV4
281205 Đồ án máy sản xuất vật liệu xây dựng LOPNV34 Gs.Ts.Trần Văn Tuấn
281234 Đồ án máy làm đất LOPNV3 Ths. Nguyễn Tiến Nam
281277 Đồ án kết cấu thép máy xây dựng LOPNV11 Ts. Nguyễn Văn Tịnh
Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved