TB: Giao đồ án tôt nghiệp đợt 3 và phân công GV hương dẫn chuyên ngành Máy xây dựng

  • TB: Giao đồ án tôt nghiệp đợt 3 và phân công GV hương dẫn chuyên ngành Máy xây dựng

Ngày đăng: 31/05/2022, 05:28 pm
Lượt xem: 569

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC (2021 – 2022)

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

Thày HD

Điện thoại

1

154359

Nguyễn Quang Huy

59KM

PGS.TS. Lưu Đức Thạch

0983834452

2

157962

Nguyễn Hồng Phong

62KM2

TS.Nguyễn Văn Tịnh

0389799598

3

194061

Lê Anh Sơn

61KM1

PGS.TS. Vũ Liêm Chính

0913582628

4

196362

Đỗ Quang Thoát

62KM1

Ths. Nguyễn Tiến Nam

0983351182

5

69660

Vũ Văn Xuân

60KM2

TS.Nguyễn Văn Tịnh

0389799598

Ghi chú: Sinh viên liên hệ thầy hướng dẫn để nhận đầu bài, các kế hoạch chi tiết kiểm tra tiến độ sẽ thông báo sau.

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved