TB: Thời khóa biểu và giảng dạy kỳ 3 năm học 2021 - 2022

  • TB: Thời khóa biểu và giảng dạy kỳ 3 năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 30/05/2022, 09:49 am
Lượt xem: 504

TB>:Thời khóa biểu và giảng dạy kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Ghi chú: các lớp đồ án môn học LOP của học kỳ 3, sinh viên liên hệ thày hướng dẫn đề nhận kế ohachj làm việc.

Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 30/05/2022 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Bộ Môn/Trung Tâm Máy xây dựng
Mã MH Tên Môn Học Mã lớp Thứ TBĐ ST Phòng Tuần Giảng viên
280211 Máy xây dựng LOP05 3 13 3 106.H1 1234 PGS.TS.Nguyễn Thiệu Xuân
280211 Máy xây dựng LOP05 3 13 3 (Z)H3.45 ----56
280211 Máy xây dựng LOP05 5 13 3 107.H1 1
280211 Máy xây dựng LOP05 7 13 3 203.H1 1234
280211 Máy xây dựng LOP05 7 13 3 (Z)H3.45 ----56
280805 Đồ án máy sản xuất vật liệu xây dựng LOP05 0 0 0 GS.TS. Trần Văn Tuấn
281156 Đồ án máy nâng chuyển LOP11 0 0 0 TS. Dương Trường Giang
281234 Đồ án máy làm đất LOP05 0 0 0 Ths. Nguyễn Tiến Nam
281277 Đồ án kết cấu thép máy xây dựng LOP11 0 0 0 Ths. Nguyễn Duy Thái
Học kỳ 3 năm học 2021-2022. Học kỳ 3 sẽ học trong 7 tuần từ tuần 49 đến hết tuần 55. Trong đó 4 tuần đầu học trực tiếp, 3 tuần tiếp theo học trực tuyến qua zoom (đối với các học phần lý thuyết), đối với các lớp nguyện vọng học kỳ 3 sẽ thi theo hình thực trực tuyến (các đơn vị có thể lựa chọn hình thức thi trực tiếp). Ngày 23 tháng 5 năm 2022
Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved