Thời khóa biểu hướng dẫn đồ án môn học các lớp Lopnv và lớp bảo lưu điểm quá trình DQT(New)

  • Thời khóa biểu hướng dẫn đồ án môn học các lớp Lopnv và lớp bảo lưu điểm quá trình DQT(New)

Ngày đăng: 02/04/2021, 10:20 am
Lượt xem: 159

Ghi chú: Sinh viên có thể gửi thông tin phản hồi vào địa chỉ Email : Bm.mxd@nuce.edu.vn nếu không liên hệ được GV hướng dẫn theo TKB.

MSMH

Môn học đồ án

Lớp

Kế hoạch/thời gian hướng dẫn (Theo lịch trực Bm trong tuần)

GV hướng dẫn

281276

Đồ án máy nâng chuyển

LOPNV2

9h sáng thứ 6 hàng tuần, văn phòng BM Máy xây dựng P510 A1

Dương Trường Giang

280805

Đồ án máy sản xuất vật liệu xây dựng

LOPNV11

9h sáng thứ 3 hàng tuần, văn phòng BM Máy xây dựng P510 A1

Cao Thành Dũng

281234

Đồ án máy làm đất

LOPNV2

9h sáng thứ 5 hàng tuần, văn phòng BM Máy xây dựng P510 A1

Vũ Anh Tuấn

281277

Đồ án kết cấu thép máy xây dựng

LOPNV3

GV tự bố trí phòng

Nguyễn Duy Thái

280211

Máy xây dựng (145sv)

DQT

Kế hoạch phụ đạo trên lớp sẽ thông báo sau, giải đáp 9h thứ 2  hàng tuần

Liên hệ số diện thoại 0983351182

Phạm Quang Dũng và Nguyễn Tiến Nam

 

280850

Máy nâng chuyển (VLXD)

DQT

Theo lịch trực BM trong tuần: 15h thứ 5 hàng tuần

Nguyễn Văn Tịnh

 

280850

Truyền động thủy khí

DQT

281204

Máy sản xuất vật liệu xây dựng (MXD)

DQT

Theo lịch trực BM trong tuần đã ĐK, 9h sáng thứ 4 hàng tuần

Trần Văn Tuấn

281221

Nghiên cứu thực nghiệm MXD

DQT

Theo lịch trực BM trong tuần  ĐK, 15h chiều thứ 6 hàng tuần

Nguyễn Thiệu Xuân

281226

Kết cấu thép máy xây dựng

DQT

GV tự bố trí phòng

Nguyễn Duy Thái

281275

Máy nâng chuyển (MXD)

DQT

Theo lịch trực BM trong tuần: 9h sáng thứ 6 hàng tuần

Dương Trường Giang

281247

 

Cơ sở Thiết kế máy

xây dựng

DQT

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved