Thông báo các lớp nguyên vọng LOPNV kỳ 2 năm học 2021-2022

  • Thông báo các lớp nguyên vọng LOPNV kỳ 2 năm học 2021-2022

Ngày đăng: 19/03/2022, 10:06 am
Lượt xem: 476

Thông báo các lớp nguyên vọng LOPNV kỳ 2 năm học 2021-2022
- Thời gian bắt đầu từ tuấn 11
- Các lớp đồ án sinh viên liên hệ thầy hướng dẫn để nhận kế hoạch
Thời khóa biểu cụ thể như sau:

Mã MH Tên Môn Học Mã lớp Thứ TBĐ ST Phòng Tuần GV phụ trách
280211 Máy xây dựng LOPNV13 3 10 3 21.H2 -------------------012 Hủy
280211 Máy xây dựng LOPNV13 5 10 3 H3.35 ----------12--56789012 Hủy
280805 Đồ án máy sản xuất vật liệu xây dựng LOPNV11 0 0 0 Sinh viên liên hệ thày để biết kế hoạch (DĐ:0912277165) GS.TS. Trần Văn Tuấn
281276 Đồ án máy nâng chuyển LOPNV2 0 0 0 Sinh viên liên hệ thày để biết kế hoạch (DĐ: 0389799598) TS. Nguyễn Văn Tịnh
281277 Đồ án kết cấu thép máy xây dựng LOPNV3 0 0 0 Sinh viên liên hệ thày để biết kế hoạch (DĐ:0903429264) Ths. Nguyễn Duy Thái
Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved