THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

  • THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 03/03/2022, 09:05 am
Lượt xem: 671

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

NĂM HỌC 2021-2022

1. Nộp chấm sơ khảo: thứ 6 ngày 18/3/2022

Sinh viên theo dõi thông tin từ bộ môn để liên hệ thầy chấm sơ khảo

Yêu cầu:

- Đồ án đã hoàn thành và được sự đồng ý của thầy hướng dẫn.

- Khi nộp chấm sơ khảo, ngoài ĐATN sinh viên phải nộp kèm cho thầy chấm bản Photocopy Phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN các đợt do bộ môn đánh giá.

2. Bộ môn thông qua, duyệt bảo vệ: Thứ 6 ngày 25/3/2022 vào 9h45

Hình thức thông qua, duyệt ĐA online: địa chỉ Zoom, ID sẽ thông báo sau.

Yêu cầu:

- Các em nộp toàn bộ file đồ án vào địa chỉ: mayxaydung.nuce@gmail.com trước 24/3/2022

- Nộp toàn bộ bản gốc các phiếu theo dõi gồm: Phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN do thầy hướng dẫn đánh giá và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án các đợt do bộ môn đánh giá.

3. Ngày bảo vệ dự kiến: thứ 7 ngày 26/3/2022 (03 phòng BV)

Hình thức bảo vệ dự kiến offline

4. Hội đồng bảo vệ dự kiến: 03

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved