THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

  • THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày đăng: 01/12/2022, 04:11 pm
Lượt xem: 348

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

NĂM HỌC 2022 – 2023

1. Nộp chấm sơ khảo: ngày 6/1/2023, sinh viên tự liên hệ thầy chấm sơ khảo để nộp bài

Yêu cầu:

-  Đồ án đã hoàn thành và được sự đồng ý của thầy hướng dẫn.

- Khi nộp chấm sơ khảo, ngoài ĐATN sinh viên phải nộp kèm cho thầy chấm bản Photocopy phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN các đợt do bộ môn đánh giá.

2. Bộ môn thông qua, duyệt bảo vệ: 13h30 thứ 5 ngày 12/1/2023 tại VP bộ môn Máy xây dựng

Yêu cầu:

- Các em nộp toàn bộ file đồ án vào địa chỉ: mayxaydung.nuce@gmail.com trước 13/1/2023

- Nộp toàn bộ bản gốc các phiếu theo dõi gồm: Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án các đợt do bộ môn đánh giá.

3. Ngày bảo vệ chính thức: thứ 6 ngày 13/1/2023

Hội đồng 1: Phòng H3.41; Hội đồng 2:  Phòng H3.42

Lưu ý: chiều thứ 5, ngày 12/1/2023 đại diện nhóm sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp liên hệ văn phòng khoa Cơ khí gặp cô Hà (DĐ: 0988238299) để chuẩn bị phòng bảo vệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved