Thông báo thi lớp DQT môn học máy nâng chuyển kỳ 2 năm học 2021-2022

  • Thông báo thi lớp DQT môn học máy nâng chuyển kỳ 2 năm học 2021-2022

Ngày đăng: 16/05/2022, 07:33 am
Lượt xem: 118

Thông báo thi lớp DQT môn học máy nâng chuyển kỳ 2 năm học 2021-2022

- Thời gian: 9h15 thứ 2, ngày 23/5/22- ĐỊa điểm: P510A1 (VP bộ môn MXD)
- Địa điểm: P510A1 (VP bộ môn MXD)

Môn/nhóm: 281275 - Máy nâng chuyển - nhóm DQT
CBGD: Môn học/ nhóm:
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 49362 Trần Văn Điệp 62KM2
Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved