CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

  • CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngày đăng: 28/09/2021, 05:31 pm
CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI
Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập và đào tạo Khoa Cơ khí, kỷ niệm ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khoa Cơ khí phát động cuộc thi thiết kế logo Khoa.
Giấy mời tham gia cuộc thi: 2021927giaymoi.pdf
Thể lệ cuộc thi: 2021927thelecuocthithietkelogokh.pdf


Các hoạt động khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved