Giới thiệu

BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Bộ môn Máy xây dựng là Bộ môn chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học ngành kỹ thuật Cơ khí - Máy xây dựng và tham gia giảng dạy cho các chuyên ngành khác liên quan của trường Đại học Xây dựng. Lịch sử của Bộ môn gắn liền với lịch sử ngành kỹ thuật Cơ khí - Máy xây dựng từ năm 1960. Bộ môn là mộ

- Xem chi tiết -
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved